top of page
Emelie Ljungberg_2.jpg

Reflekterande skrivande

Utforska dina Stories Within och upptäck skrivandets läkande kraft.

Emelie Ljungberg

Skrivvägledare | Författare | Kommunikatör

Alla människor bär på unika berättelser - Stories Within. Berättelser som är en viktig del av vilka vi är och vad vi vill. Att genom reflekterande skrivande utforska dina berättelser ger dig en djupare förståelse för var du kommer ifrån och vem du vill bli. Skrivandet för dig närmare din inre röst, hjälper dig att läka och att komma i kontakt med dina innersta tankar, känslor och drömmar. 

Att skriva om mitt eget liv har hjälpt mig genom livskriser som separationer, nära anhörigas dödsfall, många års ofrivillig barnlöshet och allmän vilsenhet. Skrivandet har hjälpt mig att förstå, att tillåta mig att känna och att läka. Jag finner djup mening i att hjälpa andra att utforska sina inre berättelser och upptäcka skrivandets läkande kraft.

Emelie Ljungberg skrivvägledare

Mina tjänster

Läkande skrivande.jpeg

"The critical issue in healing is reciprocity. Being truly heard and seen by the people around us. Feeling that we are held in someone else's heart and mind." 
Bessel van der Kolk.

Jag har uppskattat att vara i ett sammanhang där jag inte känt mig dömd, i en tillåtande kontext med andra människor som uppskattar skrivandet lika mycket som jag. Jag har fått med mig många goda insikter från denna kurs.

- Kursdeltagare

Kursen har givit mig en större trygghet i mig själv. Jag har lärt mig att sätta ord på det som varit svårt och dessutom kommit till insikt om att mina så kallade sår, de upplevelser jag bär med mig, är en del av den jag är. Det hjälper mig att se på mig själv med lite mer kärlek och omtanke.

- Kursdeltagare

Kursen har gjort att jag gett mig tid för mig själv. Jag har också funnit glädje i att återuppta skrivandet och att få min historia bevittnad, även om det ibland var j jobbigt att dela.

- Kursdeltagare

Book Now

Utforska ditt liv med skrivande

Följ mina reflektioner på Instagram

Contact
bottom of page